Flexibel personeel is de smeerolie van de (zorg) organisatie. Deze betrouwbare flexibele krachten zorgen ervoor dat wanneer er om wat voor reden dan ook uitval is onder vast personeel de locatie of afdeling alsnog de zorg kan verlenen die nodig is. Het is van belang dat ook flexibel personeel kansen en mogelijkheden krijgt binnen de organisatie. Denk hierbij aan scholing, een urencontract en andere secundaire voorwaarden. Juist deze mensen die multi inzetbaar zijn, snel kunnen schakelen en de juiste expertise moeten hebben om direct in te kunnen schatten wat er nodig is, zouden moeten worden gezien als experts. Helaas zie ik nog regelmatig in de praktijk dat ze worden gezien als extra handjes waar je eigenlijk niet op kan bouwen. De manier waarop de organisatie hier naar kijkt en op acteert is daarom belangrijk voor de kwaliteit en kracht van flexibel personeel. Wil je weten hoe je voor jouw organisatie een kwalitatief en kwantitatief goede flexpool inricht en hoe je deze flexkrachten goed kunt positioneren binnen jouw organisatie? Neem dan contact met mij op!