Veel zorgorganisaties hebben de keus gemaakt de organisatie te kantelen naar zelforganisatie. De flex blijft vaak op dezelfde manier georganiseerd, bijvoorbeeld centraal vanuit een grote poule of decentraal vanuit meerdere poules. Op deze manier werken de flexkrachten voornamelijk reactief. Maar waarom niet meer proactief? Waarom zou je deze medewerkers niet in de zelforganisatie meenemen? Ze kunnen met hun team van collega flexkrachten de regie voeren over vraag en aanbod en zorgen dat dit zo goed mogelijk op elkaar is afgestemd. Ook zouden deze flexteams zelf scholing in kunnen kopen, de werving en selectie kunnen verzorgen etc. Mogelijkheden te over!

Om ook de flex te kantelen naar zelforganisatie is natuurlijk in eerste instantie een andere mindset, coaching en sturing nodig. Uiteindelijk is er veel winst. De flexkracht kan zich met zijn collega’s beter profileren, wordt expert op zijn of haar vakgebied en is beter op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van zorg en vraag en aanbod binnen de organisatie. Mooie ontwikkelingen die de zorg ten goede komen! Wil je hier meer over weten? Kijk dan op www.flexconnectie.nl of mail naar info@flexconnectie.nl. Ik hoop je te ontmoeten!