Flex wordt ingezet bij vakanties of ziekte van vaste teamleden. Maar ook in afwachting van het vervullen van een vacature. Vaak wordt vanuit de flexpool de focus gelegd op het aantal flexkrachten ofwel het volume. Maar… als zorgorganisatie wil je ook dat deze flexkrachten makkelijk kunnen invliegen en minimaal dezelfde kwaliteit van zorg kunnen leveren als de vaste krachten. Dan is het belangrijk dat er vooral gekeken wordt naar de kennis en expertise.┬áMet volume alleen red je het niet. Maar hoe werf je nou deze experts, en wat heb je ze te bieden zodat ze ook blijven? In het FlexTraject komt werving en selectie ook aan bod.