Karin Morina, clustermanager Kinderopvang Skar ”Dank voor al je werk binnen het flexbureau. Je hebt dit prima in de steigers weten te zetten, waardoor wij nu de ene na de andere slag kunnen maken. Minder gemopper onder managers, meer samenwerking binnen de regio’s en ook langzaam steeds meer besef over de lokale flex. We plukken dus mooie vruchten van jouw werk. Dank!”

Caja Dreuning, clustermanager Kinderopvang Skar  ‘Hoi Nana, juf flex, Bedankt voor al je inbreng en expertise. Heel fijn dat je zo even in kon springen en beweging kon brengen. We zijn een heel stuk verder gekomen!”

Frans Lausberg, directeur Kinderopvang Skarna lange tijd weer in 2017 contact gekregen met Nana Ohlhardt van FlexConnectie. Op dat moment hadden we als organisatie al geconstateerd dat het roer om moest met onze interne flexschil en de organisatie daarvan. Nana is voor ons van grote waarde geweest bij het op pijl brengen van het flexvolume, het opnieuw neerzetten van ons flexbureau maar ook de onderlinge samenwerking verstevigen tussen de locaties waardoor de flexkrachten veel effectiever en efficiënter kunnen worden ingezet. Tenslotte heeft ze een belangrijke rol gespeeld bij het positioneren van de flexkrachten als het toekomstige goud van de organisatie. Ik kan Nana van harte aanbevelen wanneer u issues hebt mbt het vormgeven of goed laten functioneren van de flexibele schillen binnen een organisatie”

Jo Wetzels, voormalig directeur bedrijfsvoering en opdrachtgever bij Frion: ”Wij waren bij Frion bezig met het installeren van resultaatverantwoordelijke teams. Dat betekende onder andere dat het roosteren door de teams zelf moest gaan gebeuren en dat de centrale planning opnieuw vormgegeven moest worden en dat de systemen daarop moesten worden aangepast. Bovendien wilden wij bij Frion graag een zelfstandig resultaatverantwoordelijk flexteam. Wij hebben Nana ingehuurd om dit voorelkaar te krijgen.

Nana heeft dit op een goede manier opgepakt. Zij heeft de teams in de zorg begeleid bij het zelf gaan roosteren. Daarnaast heeft zij gezorgd voor de aanpassingen in de systemen en de bijscholing van de centrale personeelsplanning. Ze heeft dit goed weten in te richten. Bovendien heeft Nana een aantal resultaatverantwoordelijke flexteams opgezet en gecoacht. Teams van flexkrachten die zelfstandig vraag en aanbod en opleiding weten te organiseren. Een resultaat om trots op te zijn.

Nana heeft laten zien inhoudelijk sterk te zijn op roosteren en flex en bovendien goed coachkwaliteiten te bezitten. Ze kan zich goed in mensen verplaatsen en weet een verandering tot stand te brengen”.

Ton Sipkens, voormalig interim HR directeur GGNet: ”Nana startte indertijd bij ons bestaande interne flexbureau. Haar opdracht was om het flexbureau binnen een half jaar zo neer te zetten dat het rendabel zou zijn om voort te zetten. Zij heeft processen bijgeschaafd en veel problemen moeten oplossen. Vooral de beeldvorming over de flexkrachten en het flexbureau was negatief binnen de organisatie. Nana heeft in relatief korte tijd draagvlak weten te creëren voor het flexbureau binnen GGNet en de fusiepartners. Het flexbureau heeft zich door de toename aan draagvlak ontwikkeld tot een goed draaiend en almaar groeiend HR instrument. De doelstelling om rendabel te worden is ruimschoots behaald. Door de groei van interne flexinzet hebben wij toen de kosten voor externe uitzend inhuur sterk kunnen reduceren. Kenmerkend aan Nana is dat ze creatief is in het vinden van oplossingen, motiverend voor haar collega’s en sterk is in het aanvoelen van het politieke speelveld”.