Gestart met een training- en coachingstraject flexibiliteit bij Pro Persona. Ik denk als sparring partner mee met het implementeren van een tweetal projecten op het gebied van interne flex. Ik verzorg hierbij training en coaching op maat.