Het FlexTraject

’We hebben een aantal vacatures openstaan die we maar niet krijgen ingevuld.’
’De vakantieperiode komt eraan, ik heb nog geen idee hoe ik het dit jaar allemaal weer geregeld krijg…’
’Er zijn een aantal langdurig zieken in ons team, hoe lossen we dat op?’

Het slim inzetten van flexibele arbeid leidt tot tevreden cliënten en medewerkers en brengt rust op de werkvloer. Met andere woorden; medewerkers in de 24-uurs zorg hoeven zich geen zorgen te maken over de bezetting en kunnen zich richten op datgene waar ze goed in zijn: zorg verlenen.

Flexibiliteit is één van de meest belangrijke strategische voorwaarde voor het organiseren van personele inzet. Zonder flexibele inzet is het verlenen van 24-uurs zorg niet haalbaar. Goed kunnen anticiperen op vraag en aanbod maakt organisaties flexibeler en wendbaarder. Flexkrachten worden ingezet als volwaardige medewerkers met de juiste expertise op het juiste moment.
Vaak zijn er 3 verschillende manieren te herkennen waarop flexibiliteit binnen zorgorganisaties is geregeld:

  1. Teamflex, de flexibiliteit wordt geregeld binnen het team
  2. Decentrale flex, er zijn een aantal poules ingericht per geografische regio of cliënt doelgroep
  3. Centrale flex, de flexibele inzet wordt vanuit één centraal punt gecoördineerd (bijvoorbeeld een flexbureau)

 

Maar hoe organiseer je de inzet van het juiste talent op het juiste moment? Zodat er ook echt meer rust ontstaat?

Hoe zorg je voor een evenwichtige kwalitatieve en kwantitatieve personeelsopbouw? Hoe ga je om met een wisselende zorgvraag, personeelstekorten of –overschotten en bezuinigingen? Met welke in- en externe factoren en ontwikkelingen heb je te maken?

Onze workshops voor teams die zich bezighouden met de coördinatie van de inzet van flexibel personeel geven hier antwoord op.

Aan het einde van het FlexTraject  Flex wat is dat?, Jouw stijl en invloed, De boodschap en ‘’Een nieuw begin’’ zijn teams zich bewuster van hun eigen invloed, is de kennis van flexibiliteit vergroot, kennen ze de toegevoegde waarde van flexibiliteit en kunnen ze deze beter voor het voetlicht brengen. Teams kunnen slagvaardiger anticiperen op de huidige en toekomstige flex behoefte binnehttp://www.flexconnectie.nl/workshops/3-wat-is-de-boodschap/n de organisatie, zijn bekend met het politieke speelveld en teamleden kennen elkaars taken en rollen.
Speciaal voor planners en roosteraars is de workshop Roosterverstoringen? Ja, leuk ontwikkeld. Een op maat gemaakte workshop aangepast op het niveau van de planner of roosteraar.

Contactgegevens

Tel: 06-24258328

Email: info@flexconnectie.nl

KVK nr:08177709

IBAN: NL02INGB0005665269 ING